[1] PN-EN 62305-3: 2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia.

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie // Dziennik Ustaw (Dz.U 2002. № 75. poz. 690

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie // Dz.U. 2010. № 239. poz. 1597.

[4] PN-HD 60364-4-442: 2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.

[5] PN-HD 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

[6] Musiał E. Uziomy fundamentowe i parafundamentowe // Miesięcznik SEP INPE «Informacje o normach i przepisach elektrycznych». 2011 Sierpień. № 143. s. 3-33.

[7] Ochrona elektrochemiczna przed korozją. Teoria i praktyka: praca zbiorowa. Warszawa: WNT, 1971.

[8] PN-EN 62561-2: 2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) - Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

[9] Uziemienia: katalog GALMAR (http: // www galmar.pl/Galmar-Uziemienia.pdf.).

[10] Łoboda M. Badania korozyjne uziomów pionowych // Elektrosystemy. 2008 Kwiecień. № 4. s. 78-82.

[11] Drisko RW Field Testing of Electrical Grounding Rods / Naval Civil Engineering Laboratory, Port Hueneme, California: Published by United States Department of Commerce, National Technical Information Service. 1970, February.

[12] Rempe Ch. A Technical Report on the Service Life of Ground Rod Electrodes. 2003.

[13] PN-IEC 61024-1-2: 2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Część 1-2: Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

 

Related Articles: