[1] PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrożenie życia.

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie // Dziennik Ustaw (Dz.U.) 2002. № 75. poz. 690.

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie // Dz.U. 2010. № 239. poz. 1597.

[4] PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia.

[5] PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

[6] Musiał E. Uziomy fundamentowe i parafundamentowe // Miesięcznik SEP INPE «Informacje o normach i przepisach elektrycznych». 2011. Sierpień. № 143. s. 3–33.

[7] Ochrona elektrochemiczna przed korozją. Teoria i praktyka: praca zbiorowa. Warszawa: WNT, 1971.

[8] PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów.

[9] Uziemienia: katalog GALMAR (http://www. galmar.pl/Galmar-Uziemienia.pdf).

[10] Łoboda M. Badania korozyjne uziomów pionowych // Elektrosystemy. 2008. Kwiecień. № 4. s. 78–82.

[11] Drisko R. W. Field Testing of Electrical Grounding Rods / Naval Civil Engineering Laboratory, Port Hueneme, California: Published by United States Department of Commerce, National Technical Information Service. 1970. February.

[12] Rempe Ch. A Technical Report on the Service Life of Ground Rod Electrodes. 2003.

[13] PN-IEC 61024-1-2:2002: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Część 1-2: Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.

 

Читайте ранее
"Заключение"

Читайте далее
"Список стандартов"


Смотрите также: